Kliencie!

Jesteśmy od tego, by pomóc Ci rozwiązać sprawę. Traktujemy Cię indywidualnie.
Tłumaczymy do skutku.

Nie liczymy każdej minuty pracy, nie przeliczamy umów i pism na strony, bo nie kartki się liczą, ale ich zawartość.

Nie narażamy Cię na niepotrzebne koszty, obiecując rzeczy niemożliwe, choć z pozoru efektowne.

Na rynku usług prawniczych działamy od wielu lat, bo potrafimy dostosować się do Twoich oczekiwań, a przede wszystkim lubimy to, co robimy i lubimy wygrywać nasze sprawy!

Maria Przybylska

Maria Przybylska

Radca prawny, numer wpisu na listę radców prawnych Wa-3529.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1983-1993Sędzia Sądu Rejonowego w Wydziale Cywilnym
W latach 1993-1998Radca prawny w bankach – windykacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw
Od 1998 rokuRadca prawny w ramach własnej kancelarii

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa handlowego (prawo spółek), prawa gospodarczego, prawa medycznego, prawa cywilnego w szczególności rzeczowego (zasiedzenia, zniesienia współwłasności, służebności: przesyłu, przejazdu i przechodu, mieszkania, drogi koniecznej). Zajmuje się również sprawami dotyczącymi podziału majątku dorobkowego, a także sprawami z zakresu prawa spadkowego.

Monika Płaszewska – Opalińska

Radca prawny, numer wpisu na listę radców prawnych Wa-8421.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiada dyplom ukończenia studium prawa Amerykańskiego prowadzonego we współpracy z University of Florida Fredric G. Levin College of Law. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym prawa handlowego, realizacji projektów inwestycji budowlanych oraz prawa zamówień publicznych a także posiada doświadczenie w zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz obrotu nieruchomościami. W ramach swojej praktyki zajmuje się także doradztwem w zakresie zawierania kontraktów handlowych.

Monika Płaszewska – Opalińska

Agnieszka Przybylska

Radca prawny, numer wpisu na listę radców prawnych Wa-8424.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiada dyplom ukończenia kursu prawa francuskiego prowadzonej we współpracy z Université de Poitiers - Diplôme d'université - Certificat d'introduction au droit français et européen.

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa pracy, sprawach z zakresu rękojmi i gwarancji, umów w obrocie gospodarczym, a także prawa cywilnego i handlowego.

Agnieszka Przybylska

Zatrudniamy również prawników i asystentów. Współpracujemy z kancelariami notarialnymi, tłumaczami przysięgłymi oraz biurami rachunkowymi.

Zajmujemy się

kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych oraz podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
Świadczymy również pomoc prawną dla klientów indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W zakresie naszych usług mieszczą się:

 • reprezentacja Klientów przed sądami, organami administracji, organami egzekucyjnymi oraz w postępowaniu mediacyjnym
   
 • sporządzanie i opiniowanie umów
   
 • sporządzanie pism procesowych i okołoprocesowych
   
 • sporządzanie opinii prawnych
   
 • udzielanie porad prawnych
   
 • przeprowadzanie audytów prawnych
   

Cennik

Nasze wynagrodzenie zawsze ustalamy indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy - w zależności od rodzaju sprawy, wartości dochodzonego roszczenia i przewidywanego nakładu pracy.

Tytułem wynagrodzenia za reprezentację przed sądami w danej instancji, organami administracji, organami egzekucyjnymi czy w postępowaniu mediacyjnym pobieramy:

 • wynagrodzenie w wysokości co najmniej stawki minimalnej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. z późn. zm. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

i / lub

 • wynagrodzenie procentowe od wartości wygranej sprawy

i / albo

 • wynagrodzenie za uczestnictwo w rozprawie lub sesji mediacyjnej lub inne wynagrodzenie wynegocjowane indywidualnie

Poniżej podajemy orientacyjne ceny wybranych usług (z zastrzeżeniem, że cennik nie stanowi oferty). Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.

 • porada prawna od 100 zł do 200 zł
 • wezwanie do zapłaty od 100 zł
 • pozew (bez reprezentacji) od 200 zł
 • pismo procesowe lub okołoprocesowe (bez reprezentacji) od 200 zł
 • sprzeciw / zarzuty od nakazu zapłaty (bez reprezentacji) od 200 zł
 • apelacja (bez reprezentacji) od 500 zł
 • zażalenie (bez reprezentacji) od 300 zł
 • wniosek w postępowaniu nieprocesowym (bez reprezentacji) od 100 zł
 • projekt umowy lub opinia prawna do umowy od 300 zł
 • wypowiedzenie umowy od 100 zł
 • opinia prawna od 400 zł
 • założenie i rejestracja spółki osobowej od 1000 zł
 • założenie i rejestracja spółki kapitałowej od 1500 zł
 • założenie stowarzyszenia lub fundacji od 1000 zł
 • przygotowanie dokumentów do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpis, zmiana wpisu) w oparciu o przedstawioną przez Klienta umowę / akt notarialny od 600 zł

Przy kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych czy podmiotów prowadzących działalność leczniczą proponujemy stawki godzinowe lub ryczałt miesięczny w wysokości wynegocjowanej, biorąc pod uwagę zakres powierzanych spraw, czas i środki niezbędne do ich prowadzenia oraz liczbę zaangażowanych pracowników, a dodatkowo za prowadzenie spraw - wynagrodzenie w wysokości zasądzonej przez sąd / przyznanej przez dany organ lub inne wynagrodzenie wynegocjowane indywidualnie.

Kontakt

Kancelaria Radcowska
Maria Przybylska
ul. Kraszewskiego 5 lokal nr 9
05-800 Pruszków

(tuż przy stacji kolejki WKD w Pruszkowie)
I piętro, wejście z drugiej strony budynku

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.30
(z możliwością umówienia się w innym terminie, po uzgodnieniu)

telefon: 22 759 92 38 / 22 730 51 30
faks:22 758 24 41
mail: kancelaria@mariaprzybylska.pl